Zorgvuldig Werkplan

Werken met asbest is gevaarlijk. Daarom gelden voor het omgaan met asbest wettelijke regels. Naast certificatie en inzet van speciaal opgeleide vakmensen, vereist de overheid een gedetailleerd werkplan. In het werkplan staan de wijze van voorbereiding, arbeids- en milieuhygiƫnische maatregelen, sanering en afvoer van het asbest exact beschreven. Na de asbestsanering, bepaalt een RVA-geaccrediteerd laboratorium de asbestvezelconcentratie. Pas als die onder de wettelijke norm ligt, mag een ruimte worden vrijgegeven.