Vrijkomen Asbest

Asbest werd meestal in combinatie met een bindmiddel gebruikt. Echter, als dat bindmiddel verslechtert kunnen asbestvezels vrijkomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij daken van golfplaten met asbest die verweren. Er moet altijd voorkomen worden dat asbestvezels in de lucht komen en ingeademd kunnen worden. Bewerken van asbesthoudende materialen door erin te boren, zagen, het te schuren of in stukken te breken is zeer risicovol en verboden. Verwijderen van asbest mag alleen door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd worden.