Veilige Afscherming

We maken onderscheid tussen openlucht saneringen (buiten), containment saneringen (binnen) en uitzonderingsvrijstellingen. Het werkgebied is vooraf afgeschermd en slechts via personeel- en materiaalsluizen toegankelijk. Onderdrukmachines, voorzien van absoluutfilters, voorkomen dat er tijdens de containmentwerkzaamheden asbestvezels buiten het werkgebied kunnen komen. Een onderdrukrecorder registreert permanent de in de afgescheiden ruimte heersende onderdruk.