Toepassing Asbest

In panden van voor bouwjaar 1994 is vaak asbest toegepast. Veelal in de vorm van asbestcementplaten. Asbesthoudend cement werd vooral gebruikt in gevels, dakbeschot, schoorstenen, rondom cv-installaties, op galerijen van flats en als golfplaat op daken van schuren en garages. Ook in sommige oude, harde vinyltegels komt asbest voor. Losgebonden asbest wordt vanaf 1983 niet meer toegepast. Beroepsmatige toepassing en verkoop van asbest zijn sinds 1993 verboden. Vanaf 2024 zijn asbestdaken naar verwachting verboden.