Strenge Procedures

De overheid hanteert strenge asbestregels. Zo moet voor verwijdering een officiële asbestinventarisatie plaatsvinden, soms ook met kleef- en/of luchtmonsters. Uitsluitend gecertificeerde bedrijven mogen deze stappen uitvoeren. Het asbestinventarisatierapport dient bij de sloopmelding te komen. Vooraf aan de asbestsanering wordt een gedetailleerd werkplan opgesteld en achteraf is een eindcontrole verplicht. Zelf asbest verwijderen is in veel gevallen strafbaar, omdat dit gevaar oplevert. Asbestverwijdering moet altijd gemeld worden bij de gemeente en Inspectie SZW.